قوانین

قوانین

1- سايت "آستارا لاین" صرفا يك سايت خدمــاتی و تبليغاتی بوده و تابع قوانين کشور جمهوری اسلامی ايران است.

2- آگهی دهنده در مقابل آگهی خود مسئول و متعهد بوده و هر گونه خسارت معنـوی و يا مـادی به شخص يا اشخاص، مستقيماً متوجه سفارش دهنده آگهی خواهد بود و "آستارا لاین" مسئولیتی در قبال خسارات وارده نیست.

3- ثبت آگهي در سایت "آستارا لاین" به معنای به رسميت شناختن فعاليت، خدمات و يا هر موضوع ديگر درج شده در آگهی از طرف سايت نخواهد بود .

4- سايت "آستارا لاین" در هر زمان مختار است نسبت به تغيير و يا اصلاح قوانين و شرايط سايت اقدام نمايد .

5- ثبت نام و درج آگهی و يا پرداخت وجه توسط آگهی دهنده بمنزله قبول تمامی قوانين و شرايط سايت است .

6- واريز وجه به هيچ عنوان توجيه كننده ناديده گرفتن قوانين سايت نخواهد بود.

7- وجوه واريز شده به حساب وبسايت "آستارا لاین" جهت بهره مندی از خدمات سايت می باشد و تحت هيچ شرايطی عودت داده نخواهد شد.

8-تمامی اعضا باید توجه کافی را برای نگه داری از پسورد خود داشته باشند و در صورت بی دقتی آستارا لاین هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

9-وظیفه کنترل و نظارت بر عهده صاحب اکانت خواهد بود

10-نمایش مطالب هر عضو در سایت به معنای تایید آن نیست و مسئولیت آن بر عهده خود نویسنده مطلب می باشد

درج آگهی های زیر در این سایت غیر مجاز است:

- آگهی خرید و فروش فیش حج تمتع

- آگهی های مربوط به گرین کارت

- آگهی های مربوط به شرکت در لاتاری و یا مسابقات بخت آزمایی

- آگهی های مربوط به شرکت در شبکه های بازاریابی هرمی

- آگهی های مربوط به اسباب حرام و هر آنچه که اسلام آنرا منع کرده است

- توهین به ادیان، مذاهب، آداب و رسوم، قومیتها، لهجه ها و گویشها در متن آگهی

- نفی خدمات دیگران تصریحاً ویا تلویحاً و یا آنچه بدان سوء تبلیغ میگویند.

- غلط نویسی و یا دوپهلو نویسی در متن آگهی و آنچه موجب اشتباه خواننده شود.

- استفاده ابزاری از عکس بانوان و کودکان و همچنین چهره اشخاص

- ثبت حسابهای کاربری مختلف بمنظور درج آگهی های تکراری یا مشابه