تعرفه ها

تعرفه ها

همه می توانند در سایت آستارا لاین ثبت نام کنند.ثبت نام رایگان:12 محصول+هدر اختصاصی+پنل مدیریت اختصاصی+دامنه اختصاصی+اپلیکیشن
ثبت نام ویژه:محصول نامحدود+مطلب+هدر(سر برگ) اختصاصی +اپلیکیشن+پنل مدیریت
یکسال رایگان

لازم به ذکر است که ثبت نام برای همه رایکان می باشد